Pagina 1 din 41234Știri mai vechi »
17mar.2017

Anunț de angajare

S.C. UTILNAVOREP S.A. Constanța angajează:
   •Inginer/Subinginer Electrician
   •Inginer/Subinginer Construcții
Relații la telefon 0241 518015 sau pe adresa de mail office@utilnavorep.ro.

27iun.2016

Anunț de angajare

S.C. UTILNAVOREP S.A. Constanța angajează Inginer/Subinginer cu experientă în lucrari hidraulice. Relații la telefon 0241 518015 sau pe adresa de mail office@utilnavorep.ro.

13oct.2015

Utilnavorep a propus preţul potrivit pentru… geamandurile CN APMC

13 Octombrie 2015. Autor: Nadina RUSU
lansare Izvorul Mare Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CN APMC) a atribuit, în august 2014, prin licitaţie deschisă, în SEAP, contractul „Piese de schimb geamanduri“.
 
Din comisia de evaluare a ofertelor au făcut parte: Aurelian Liţă, şef Serviciu Elaborare Documentaţii şi Achiziţii Publice şi preşedinte cu drept de vot al comisiei, şi membrii Maria Mergiu, şef Departament Financiar Contabil, Tudorel Lupu, Serviciul Exploatare, Spiru Chirea, Serviciul Aprovizionare, Cristian Stoicescu, Serviciul Elaborare Documentaţii şi Achiziţii Publice, Adina Albu, Serviciul Juridic şi Contencios, Chiulşen Asan, Serviciul Elaborare Documentaţii şi Achiziţii Publice. În luna iulie, după desemnarea membrilor comisiei de evaluare, a fost convocată o şedinţă pentru deschiderea ofertelor depuse.
 
Pentru acest contract şi-a exprimat intenţia de a participa la licitaţie SC Maquinista Valenciana Spania, căreia membrii comisiei i-au cerut câteva clarificări la documentaţia de atribuire. A cumpărat caietul de sarcini şi SC Utilnavorep SA Constanţa (societate încadrată în categoria IMM), însă doar aceasta a depus garanţia de participare de 13.000 de lei şi a rămas în cursă.
Preţul ofertei, fără TVA, al societăţii SC Utilnavorep SA Constanţa a fost de 687.060 de lei, iar termenul de livrare este de 60 de zile. 
Comisia a analizat toate preţurile oferite de această firmă şi a constatat la centralizatorul de preţuri o eroare aritmetică la calculul valorii totale pentru produsul de la poziţia 1 („Telecontrol mini web cu sistem GPS, 25 buc.“), cerând acceptul ofertantului pentru corectarea erorii printr-o adresă. Ofertantul şi-a dat acordul, astfel că oferta finală a fost:
1. Telecontrol mini web cu sistem GPS, 25 de bucăţi, preţ unitar 17.188 de lei, preţ total 429.700 de lei;
2. Acumulatori (baterii) electrice, 40 de bucăţi, preţ unitar 2.400 de lei, preţ total 96.000 de lei;
3. Cofret programator încărcare baterii electrice, şapte bucăţi, preţ unitar 4.180 de lei, preţ total 29.260 de lei;
4. Lampă semnalizare maritimă cu sistem de LED-uri, 21 de bucăţi, preţ unitar 5.800 de lei, preţ total 121.800 de lei.
 
Preţ total fără TVA - 676.760 de lei.
 
Criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut“. Toate etapele procedurale pentru atribuirea acestui contract de achiziţie fiind finalizate, comisia de evaluare a declarat câştigătoare oferta societăţii Utilnavorep SA Constanţa (societate încadrată la categoria IMM), cu propunerea financiară, fără TVA, de 676.760 de lei.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi vizualiza declaraţiile de avere ale membrilor comisiei de evaluare, aşa cum au fost acestea disponibile pe site-ul CN APMC, în măsura în care aceştia au fost obligaţi să le depună, precum şi anunţul de atribuire a contractului, procesul-verbal şi raportul procedurii.  

Câte ceva despre firma câştigătoare
Societatea Utilnavorep SA a fost înfiinţată în anul 1992 şi are ca activitate principală „repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor“. Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerţului în data de 31 iulie 2015, asociaţi în firmă sunt 87 de acţionari persoane fizice. Administratorii societăţii sunt Adela Diaconescu, Rodica Ciubotaru şi Sorin Mitrea.
 
Potrivit vrajitorul.eu, la finele anului 2013, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 39.003.698 de lei, un profit de 4.414.136 de lei şi 195 de angajaţi. La sfârşitul anului 2012, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 24.751.383 de lei, un profit de 1.207.158 de lei şi 183 de salariaţi.

Articol preluat de pe ziarul online ZIUA de Constanța


11mai.2015

Ecluzele de pe cele două canale din Constanţa vor fi modernizate

CN Administrația Canalelor Navigabile derulează proiectul ”Modernizare ecluze. Echipamente și instalații ” faza 1, finanțat din fonduri europene.

Valoarea totală a proiectului, conform aplicației aprobate de Comisia Europeană, este de 105.528.061 de euro, din care contribuția Fondului de Coeziune este de 85%.

Obiectivul general este de asigurare a disponibilităților și siguranța navigației pe cele doua canale –Dunăre-Marea Neagră și Poarta Albă-Midia-Năvodari.

Faza I de execuție presupune modernizarea echipamentelor și instalațiilor aferente câte unui fir de navigație la ecluzele Agigea (fir mal drept), Cernavodă(fir mal drept) şi Ovidiu (fir mal stâng).

La 30 aprilie 2015 proiectarea era finalizată în proporție de 89%, iar lucrările propriu-zise înregistrau un procent de 42% . Pentru această primă fază au fost intocmite 1.200 de proiecte.

ecluza agigea

Lucrările au început în iunie 2014 și au termen de finalizare 31 decembrie 2015. Directorul general al CN ACN, Daniel Georgescu, a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că ecluzele vor fi funcționale în februarie 2016, după efectuarea de probe.

Echipamentele si instalațiile actuale sunt din anii ’70 și înregistrează multiple defecțiuni, având și un grad ridicat de consum energetic. Cu toate ca se navigă pe un singur fir, la 30 aprile 2015, s-a înregistrat un plus la trafic (față de aceiași perioadă a anului 2014) de un milion de tone marfă.

Proiectul total de modernizare a celor două canale are în vedere modernizarea unor echipamente şi instalaţii vechi de aproape 40 de ani, din opt puncte situate de-a lungul celor două canale, mai exact modernizarea mai multor ecluze (Cernavodă, Agigea, Ovidiu), a unei staţii de pompare (km. 60 Cernavodă), a două galerii de ape mari (Ecluza Ovidiu şi Ecluza Năvodari) şi a 3 staţii pentru apărarea localităţilor împotriva inundaţiilor (Ştefan cel Mare-Saligny, Faclia şi Mircea Vodă).

Lucrările sunt executate de un consorţiu format din companiile Romenergo, DSD Noell GmbH, UTI Group, Argos şi Utilnavorep.


Articol preluat de pe Radio România Constanța


10nov.2014

Anunț de presă

proiecte europene

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


Anunţ de presă:

FINALIZAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SC UTILNAVOREP SA PRIN
INVESTIȚII ÎN UTILAJE PERFORMANTE"

Constanța, 10 noiembrie 2014


SC UTILNAVOREP SA, cu sediul în Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 52, județul Constanța, a derulat începând cu data de 28.02.2014 și până în data de 10.11.2014 proiectul "Modernizarea SC UTILNAVOREP SA prin investiții în utilaje performante", co- finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE 2007-2013) , în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru POS CCE, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar.


Valoarea totală a proiectului a fost de 7.530.854,68 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.620.597,94 lei.
Proiectul a fost implementat în municipiul Constanța, județul Constanța pe o durată de 9 luni.


Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei UTILNAVOREP SA pe piața regională Sud-Est.


Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: COSTEA DUMITRU
Funcţie: Manager de proiect
Tel. 0241/691.079, Fax: 0241/691. 079, e-mail: office@utilnavorep.ro


18iun.2014

Investiţia deceniului, în Dobrogea

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iunie 2014. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN Sorin Mitrea

Lucrările de modernizare a ecluzelor canalelor navigabile au intrat în linie dreaptă


Construite în intervalul 1975 - 1984, ecluzele de pe canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia Năvodari sunt în curs de modernizare, cu fonduri europene.


„La ora aceasta este cea mai mare lucrare de investiţii din cadrul Ministerului Transporturilor, după cele de la autostrăzi. Valoarea ei se ridică la 722.165.712 lei, fără TVA (circa 160 milioane euro). Execuţia va dura cinci ani şi va fi realizată în două etape: în 2014 - 2015, pe un curs de navigaţie în ecluze; 2016 - 2020, pe celălalt curs” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Sorin Mitrea, directorul general al companiei Utilnavorep, din Constanţa.


Executantul lucrărilor de investiţii este un consorţiu format în urmă cu doi ani, din care fac parte:


- SC Romenergo SA Bucu-reşti, leader de asociere, care asigură managementul lucrărilor şi care primeşte 3% din factura totală a proiectului;


- DSD Noell GmbH Wurzburg (Germania), producător de echipamente hidromecanice pentru canalele navigabile, baraje şi centrale hidro-electrice. Împreună cu Romenergo, a participat la execuţia lucrărilor de modernizare de la Hidrocentrala Porţile de Fier. DSD Noell va construi, în Germania, porţile ecluzelor şi instalaţiile hidraulice pentru canalele Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia Năvodari, care vor fi montate de firmele româneşti, din consorţiu. Cota sa de venituri din factura finală este de 49%;


- SC Utilnavorep SA Constanţa, care va realiza lucrările de la ecluzele Agigea şi Ovidiu. Îi revine o cotă de 18%;


- SC Argos SA Constanţa, care va executa toate lucrările de construcţii aferente investiţiei şi lucrările de la porţile ecluzei Cernavodă. Va primi 16% din suma totală;


- SC UTI Grup SA Bucureşti, care va executa lucrările la instalaţiile electrice, de automatizări şi de siguranţă. Participă cu o cotă de 14%.


ecluze dunăre marea neagră

„O lucrare atât de complexă nu poate fi realizată decât într-o astfel de formulă. Este nevoie de firme puternice, cu experienţă, capabile să acopere toate tipurile de lucrări, care să îşi coordoneze eforturile, pentru a duce la bun sfârşit proiectul.


Consorţiul nostru a fost constituit în urmă cu un an. Au încercat şi alţii să se organizeze, dar nu au reuşit. Aşa se explică de ce am fost singurii ofertanţi. Ne-a luat un an să ne pregătim pentru licitaţie, folosind echipe specializate, şi am fost gata pe ultima sută de metri” - relatează Mitrea.


Licitaţia a fost câştigată în martie 2013, contractul a fost semnat în luna august, dar debutul lucrărilor a fost abia în octombrie. Întârzierea s-a datorat problemelor apărute în de-semnarea consultantului investiţiei.


ecluze dunăre marea neagră

„În prezent, noi, cei de la Utilnavorep, suntem în faza de proiectare şi execuţie. Pe partea de proiectare, am ales ca subcontractor firma Hidrotim Timişoara, proiectantul iniţial al ecluzelor. Există o oarecare întârziere în execuţie. Întrucât termenul este foarte scurt, am luat câteva măsuri speciale. Spre exemplu, am comandat la Şantierul Naval Constanţa opt batardouri suplimentare (baraje), de 19 tone fiecare. De altfel, SNC va primi şi alte comenzi de-a lungul celor cinci ani” - relatează Sorin Mitrea.


În anul 2012, beneficiind de finanţare europeană, „Utilnavorep” a achiziţionat şi pus în funcţiune o linie de fabricaţie modernă, pentru construcţii metalice, care se dovedeşte extrem de utilă pentru lucrările de la ecluzele canalelor navigabile.


Tot cu fonduri europene, special pentru această investiţie, vor fi achiziţionate două auto-macarale, de 55 tone şi 100 tone.


Articol preluat de pe ziarul online CUGET LIBER


Pagina 1 din 41234Știri mai vechi »